⏱20% KORTING OP UW PROEFBOX + GRATIS LEVERING 🚚 ! KLIK HIER ?

DOG CHEF PRIVACYBELEID

Fresh Chef BV (“we”, “onze”, “wij” of “Dog Chef”) verbindt er zich toe de privacy te beschermen van alle gebruikers van onze website, dogchef.be (hierna de “Site”). Gelieve onderstaande privacybeleid te lezen dat meer uitleg verschaft over hoe wij uw gegevens gebruiken en beschermen. Wij zullen de “Verwerkingsverantwoordelijke” zijn van de gegevens die wij van u ontvangen.

1. CONTACTGEGEVENS

Indien u vragen of verzoeken heeft inzake dit privacybeleid of vragen heeft over hoe wij uw gegevens meer in het algemeen verwerken, gelieve dan contact met ons op te nemen via volgende gegevens : [email protected]

2. HOE WIJ UW GEGEVENS VERZAMELEN

Wij verzamelen uw persoonsgegevens wanneer u met ons of onze diensten communiceert, zoals wanneer u gebruik maakt van onze Sites om een bestelling te plaatsen. Wij noteren eveneens hoe bezoekers onze Sites gebruiken, opdat wij onze diensten kunnen verbeteren en de ervaring van onze klanten kunnen optimaliseren

Wij verzamelen gegevens:

– wanneer u een account bij ons aanmaakt of uw accountinstellingen aanpast;

– wanneer u een bestelling bij ons plaatst en ook gedurende de bestellingsprocedure (inclusief voor betaling en levering van bestelling);

– wanneer u rechtstreeks contact met ons opneemt via email, telefoon, post, bericht of via onze chat functie; en

– wanneer u op onze Sites surft (vooraleer en nadat u een account bij ons aanmaakt).

3. GEGEVENS DIE WIJ OVER U VERZAMELEN

– Wanneer u onze Sites bezoekt of een bestelling plaatst via de Sites, wordt u verzocht informatie over uzelf te verschaffen zoals uw naam, contactgegevens, leveringsadres, leveringsgegevens en betalingsinformatie zoals een debiet- of kredietkaart

– Wij verzamelen eveneens informatie over uw gebruik van de Sites en informatie uit enige berichten die u post op de Sites of wanneer u ons contacteert of ons voorziet van feedback, inclusief via e-mail, brief, telefoon of chat.

– Wij verzamelen technische informatie van uw mobiel toestel of computer, zoals van het operationeel systeem, het type toestel en type connectie en het IP adres waarmee u toegang tot onze Site heeft

4. GEBRUIK VAN GEGEVENS

– Wij zullen een wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens hebben indien: wij uw gegevens dienen te verwerken voor de uitvoering van een contract met u, of op uw verzoek vooraleer wij een contract aangaan; wij uw toestemming hebben; wij een geldige reden hebben voor de verwerking van uw gegevens; of wij wettelijk verplicht zijn dit te doen.

– Wanneer wij uw gegevens dienen te verwerken voor de uitvoering van een contract met u, of op uw verzoek vooraleer wij een contract aangaan, gebruiken wij uw gegevens om:

– Wij verwerken uw gegevens eveneens wanneer wij daar een geldige reden voor hebben — bijvoorbeeld de personalisatie van onze dienst, inclusief verwerking van gegevens om u gemakkelijker en sneller bestellingen te laten plaatsen. Deze redenen worden hieronder opgesomd :

– Daar waar wij wettelijk verplicht zijn, zullen wij uw gegevens gebruiken om:

5. COOKIES

U kan uw browser zodanig instellen om alle of enkele browser cookies te weigeren, of om u te verwittigen wanneer websites cookies gebruiken of hiertoe toegang hebben. Indien u cookies uitschakelt of weigert, houd er dan rekening mee dat sommige delen van de Site ontoegankelijk kunnen worden of mogelijk niet correct functioneren. Voor meer informatie inzake onze cookies kan u ons Cookie Beleid consulteren.

6. DIRECTE MARKETING

Indien u uw goedkeuring heeft gegeven of indien wij een geldige reden hebben om dit te doen (en dit wettelijk is toegestaan), zullen wij gebruik maken van uw gegevens om u op de hoogte te stellen van andere producten en diensten die u kunnen aanbelangen en hiervoor kunnen wij u per e-mail of telefoon contacteren. U kan uw e-mail marketingvoorkeuren beheren door:

– onze website te bezoeken via www.dogchef.be ;

– te klikken op “Account”

7. BEWARING VAN UW GEGEVENS

– Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan wij noodzakelijk achten

– De gegevens die wij verzamelen zullen zo lang als nodig worden bewaard om de doeleinden uiteengezet in de bovenvermelde sectie “Gebruik van uw gegevens” te vervullen of voor een periode specifiek opgelegd door toepasselijke wetten of regelgeving, zoals de bewaring van gegevens voor wettelijke rapporteringsdoeleinden

– Bij het bepalen van de relevante bewaringsperiode, zullen wij volgende factoren in beschouwing nemen:

8. VRUGAVE VAN UW GEGEVENS

– De gegevens die wij over u verzamelen, zullen worden overgemaakt en bewaard op onze servers die zich binnen de EU bevinden.

– Uw gegevens delen met derden :

– Wij delen uw gegevens met derde dienstverleners. De types van derde dienstverleners aan wie wij uw gegevens meedelen omvatten:

– Wij kunnen eveneens uw gegevens delen:

9. VEILIGHEID

– Wij maken gebruik van krachtige technologieën en procedures om ons ervan te vergewissen dat de persoonsgegevens die wij over u bezitten op gepaste wijze worden beschermd.

– Wij nemen de nodige maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang en tegen onrechtmatige verwerking, onopzettelijk verlies, vernietiging en beschadiging.

– Wanneer u een wachtwoord heeft gekozen waarmee u toegang heeft tot bepaalde delen van de Site, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. Wij adviseren u dit wachtwoord met niemand te delen.

– Helaas is het verzenden van informatie via internet niet volkomen veilig. Hoewel wij maatregelen zullen treffen om uw informatie te beschermen, kunnen wij de veiligheid van gegevens die u verzendt aan de Sites niet garanderen; iedere verzending is op uw eigen risico. Zodra wij uw gegevens hebben ontvangen, zullen wij strikte procedures en veiligheidsmaatregelen hanteren om onbevoegde toegangen proberen te voorkomen.

10.  UW RECHTEN

– Overeenkomstig de wetgeving inzake gegevensbescherming, beschikt u over een aantal rechten in verband met de gegevens die wij over u verzamelen. Indien u één van deze rechten wenst uit te oefenen, kan u contact opnemen via bovenstaande contactgegevens.

– Het recht te worden geïnformeerd. U heeft het recht om duidelijke, transparante en gemakkelijk te begrijpen informatie te bekomen over ons gebruik van uw gegevens en uw rechten. Dit is de reden waarom wij u de informatie in dit beleid verstrekken.

– Het recht tot toegang. U heeft het recht tot toegang tot uw gegevens (indien wij deze verwerken). Dit stelt u in staat om bijvoorbeeld na te gaan of wij uw gegevens gebruiken in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Indien u toegang wenst tot uw gegevens neem dan contact met ons op (zie contactgegevens).

– Het recht tot verbetering. U heeft het recht uw gegevens te verbeteren indien deze onjuist of onvolledig zijn. U kan ons verzoeken dat wij de fouten in de door ons verwerkte gegevens verbeteren door contact met ons op te nemen (zie contactgegevens).

Het recht op uitwissing. Dit is eveneens gekend als ‘het recht om te worden vergeten’ en deze stelt u, in simpele termen, in staat te verzoeken om de door ons verzamelde gegevens door te halen of te verwijderen door contact met ons op te nemen (zie contactgegevens).

– Het recht de verwerking te beperken. U heeft het recht om het verder gebruik van uw gegevens te ‘blokkeren’ of te ‘beperken’. In geval de verwerking beperkt is, kunnen wij uw gegevens wel opslaan, maar niet verder gebruiken.

– Het recht tot overdraagbaarheid van gegevens. U heeft het recht uw persoonsgegevens te verkrijgen in een toegankelijk en overdraagbaar formaat, zodat u dit kan hergebruiken voor uw eigen doeleinden bij verschillende dienstverleners. Dit is echter geen algemeen recht, er bestaan uitzonderingen. Om hierover meer te weten te komen, kan u ons contacteren (zie contactgegevens).

– Het recht om een klacht in te dienen. U heeft het recht een klacht in te dienen omtrent onze manier van verwerken van uw persoonsgegevens bij de nationale autoriteit inzake gegevensbescherming.

– Het recht uw toestemming in te trekken. Indien u uw toestemming heeft gegeven over iets dat wij doen met uw gegevens (i.e. wij zijn afhankelijk van uw toestemming om op wettelijke basis uw informatie te verwerken), heeft u het recht deze toestemming op gelijk welk moment in te trekken. U kan dit doen door ons te contacteren (zie contactgegevens). De intrekking van uw toestemming maakt echter ons gebruik van uw gegevens op het moment van uw toestemming niet onwettig.

– Het recht tot bezwaar inzake verwerking. U heeft het recht bezwaar te formuleren tegen bepaalde types van verwerking, inclusief verwerking voor directe marketing en profiling. U kan uw bezwaar kenbaar maken door uw marketing voorkeuren te veranderen of de cookies onbruikbaar te maken zoals uiteengezet in secties 5 en 6 hierboven.

11. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

Iedere wijziging in ons privacybeleid zal worden gepubliceerd op de Sites en, waar nodig, zullen wij u verwittigen inzake de wijzigingen bijvoorbeeld per mail of per push notificatie.

Dit privacybeleid werd voor het laatst geüpdatet op : 15/05/2018

12. KLACHTEN

Indien u niet tevreden bent met ons antwoord op een klacht of van mening bent dat onze verwerking van uw informatie niet voldoet aan de wetgeving inzake gegevensbescherming, kan u een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit

via volgende contactgegevens :

Adres: Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat, 35, 1000 Brussel (België)

Telefoonnummer: +32 (0) 2 274 48 00

Website: https://www.privacycommission.be

Fresh Chef BV, avenue Eugène Godaux 26, 1150 Bruxelles

Votre navigateur est obsolète!

Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web. Download Google Chrome

×